lišta úvod program archiv prostor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vladimír KISELJOV

 

OBRAZY K DÍLŮM

RICHARDA WAGNERA, LEOŠE JANÁČKA A NIKOLAJE RIMSKÉHO-KORSAKOV

12. 10. - 15. 12. 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

„Ke způsobu, formě a důvodu tvorby mých obrazů bych rád řekl, že je vytvářím jako své vize, které
mi evokovaly hudební skladby svou formou a námětem, tyto pak převádím do své výtvarné řeči
a podávám je prosto při vernisáži zaráz s hudbou, která je inspirovala a která dá divákovi snadněji
prožít vibraci obrazu, ten zase snadněji otevře cestu k hudebnímu dílu."

Autor

 

Vladimír Kiseljov, Místogalerie

Zlatý kohoutek (opera Nikolaje Rimského-Korsakova, 1907), 2009, akryl a kombinovaná technika, 140 x 100 cm

 

[...] Korsakov se s jevištěm a operou loučí trpkou komedií, ve které jsou skryty dosud málo zdůrazňované duchovní pravdy.
Mnohé odborné životopisy Korsakova dokonce smysl Zlatého Kohoutka odbývají tím, že dílo je jen pohádka, proto nemá logickou stavbu
a tedy ani žádný smysl. To je samozřejmě krátkozrakost. Pouze se tento obsah neobrací k těm, jejichž soucit už zmizel.
[...]

 

Vladimír Kiseljov, Místogalerie

Jezdec – (opera Parsifal Richarda Wagnera, 1882), 2008, 7 0x 100 cm

 

[...] S Richardem Wagnerem Janáčka také pojí několik spojnic, ač bývají odbornými kruhy často
předem zatracována pro jejich domělou velkou rozdílnost. Oba skladatelé dospěli k tomu, že si psali
libretta sami, upravovali si příběhy či romány již existující a doplňovali a prohlubovali jejich
obsahy - z hlediska celkové filozofie díla - a tím je povyšovali ještě o úroveň výše
. [...]

[...] Také jejich zřejmá nesypmatie s katolictvím a příklon k Panteismu a východu (u Janáčka Rusko,
u Wagnera Rosekruciánství, Buddhismus a Taoismus) je spojující tepnou jejich děl, ztlesňujících
jejich životní postoje, vize a život. Korsakov z Wagnerova Parsifala čerpal obsahově i hudebně tak
silně, že se dá mluvit i o naprosté paralele cesty za Grálem a hledání Kitěže
[...]

 

Vladimír Kiseljov, Místogalerie

Matka a ryba (opera Nikolaje Rimského-Korsakova Legenda o neviditelném městě Kitěži a panně Fevronii 1905)
2009, akryl a kombinovaná technika, 100 x 70 cm

 

http://www.kiseljov.ic.cz/

 

VERNISÁŽ

 

Vladimír Kiseljov, vernisáž Místogalerie - Vladimír Kiseljov, vernisáž Místogalerie

Vladimír Kiseljov, vernisáž Místogalerie - Vladimír Kiseljov, vernisáž Místogalerie

Vladimír Kiseljov, vernisáž Místogalerie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lišta úvod program archiv prostor