lišta úvod program archiv prostor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jana PILGROVÁ

Malé lidské radosti aneb Udělej si čas na…

18. 1. - 28. 2. 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jana Pilgrová se narodila 13. 2. 1982. Vystudovala SUPŠ v Turnově, obor broušení a rytí drahých kamenů, pod vedením ak. mal. Václava Zajíce a v roce 2006 úspěšně ukončila studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, Obor Vv-Nj pro ZŠ. Diplomová práce vypracována na katedře výtvarné výchovy – Ilustrace k básním Tomáše Kláštěreckého (autorská kniha).
Od roku 2007 žije a pracuje v Brně a věnuje se volné tvorbě, především malbě a grafice.
Téměř dva roky přispívá svými ilustracemi do internetového serveru www.czechfolks.cz a její grafiky doprovodily 37. číslo literárního revue Weles.

Výstavy

2006 Dobrá čajovna v České Třebové
2009 Nadace Veronica, Panská 7, Brno
Kavárna Galeryje
Klub 29, Sv. Anežky České, Pardubice

Více z její tvorby můžete shlédnout na adrese www.pilgris.blog.cz
Kontakt:
pilgris@centrum.cz

www.pilgris.blog.cz

 

Jana Pilgrová

Malé lidské radosti aneb Udělej si čas na…

Cyklus Malé lidské radosti aneb udělej si čas na … vznikal v průběhu roku 2010 a to ve dvou fázích. V první fázi vznikly drobné grafiky a poté obrazy. Způsob malby navazuje na předchozí cyklus Za bukem, ve kterém autorka kombinovala práci se surovým a našepsovaným, tedy povrchově upraveným plátnem.
U vystavovaného cyklu tuto techniku posunula ještě o kousek dál. Obrazy jsou tvořené „zrcadlovou“ technikou malby. To znamená, že byly malované z rubové strany plátna a tím pádem je finální obraz odrazem nebo jakýmsi „průsakem“ originálu. Aby byl výsledek shodný s představou a návrhem, byl obraz tvořen nejprve zrcadlově, aby se poté mohl z divácké strany zobrazit tak, jak byl zamýšlen. Převážnou část a základnu pro další zpracování tvořila tedy autorka zpoza obrazu a na stranu diváka se přesunula až při zvýrazňování barevných ploch tuší a bílou linkou.
Tímto způsobem malby se pokusila vyjádřit neuchopitelnost daného tématu a dosáhnout čistoty a pro dané téma maximálního zjednodušení formy.

K cyklu autorka uvádí:
„Teprve nedávno jsem si uvědomila, že i zdánlivé nicnedělání se dá užívat bez výčitek. Tím vlastně přestává v mém pojetí nicneděláním být a stává se prospěšnou činností, z níž člověk mít výčitky pro její prospěšnost ani nemůže.“

 

 

Jana Pilgrová místogalerie

 

Jana Pilgrová místogalerie

 

Jana Pilgrová grafiky

 

Pilgrová - grafika

Jana Pilgrová, grafika

 

Jana Pilgrová obrazy Jana Pilgrová obrazy Jana Pilgrová obrazy

 

Jana Pilgrová obrazy Jana Pilgrová obrazy

 

Jana Pilgrová obrazy

Jana Pilgrová, obrazy

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VERNIZÁŽ

Jana Pilgrová vernisáž Jana Pilgrová vernisáž

 

Jana Pilgrová vernisáž Jana Pilgrová vernisáž

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lišta úvod program archiv prostor