lišta úvod program archiv prostor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASTROLOGIE A UMĚNÍ

5. 11. – 30. 11. 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ambicí výstavy Astrologie a umění byla snaha zachytit interdisciplinární prezentace současného stavu astrologického odrazu reality a hledání jeho možných paralel v non-diskursivní symbolice současného umění a hudby a to především v neo-konceptuální orientaci.
Kurátoři: Martina Lukášková, Jozef Cseres. Koordinátor: Miroslav Švejda

Výstavu podpořila nadace Visegrad Fund a bude instalována postupně v Brně, Bratislavi, Budapešti a Vratislavi.

Visegrad Fund

Foto z vernisáže:
Astrologia a umění - Místogalerie Brno Astrologia a umění - Místogalerie Brno
Výstavu uvedla Martina Lukášková a Jozef Cseres. Performance Sam Ashley.

 

Astrologie a umění - Místogalerie Brno

Astrologie a umění - Místogalerie Brno

Sam Ashlay - Místogalerie

 

 

István Nayg - MístogalerieNGC2X

István Nayg - MístogalerieVDB142X

István Nayg: Cyklus dvanácti pohledů do vesmíru

 

Pavel Turnovský, Místogalerie
Pavel Turnovský: Cyklus (2013)

 

 

Martin Stejskal, Astrologie a umění, Místogalerie Martin Stejskal, Astrologie a umění, Místogalerie

 

Kronika (Prahy) z konce tisíciletí

Co je dole, je jako to, co je nahoře; a co je nahoře… a furt dokola.

Tabula Pseudo-Smaragdina

Před lety jsem objevil, že některé pražské kanály kryjí litinové desky, jejichž tvar se nápadně podobá obrazcům horoskopů, tak jak bývaly kresleny až do baroka. Snad nejznámějším příkladem je horoskop vypracovaný doktorem Johannesem Keplerem pro Valdštejna počátkem 17. století.
Kanálové desky s horoskopickým motivem však z města postupně zmizely. V roce 1998 jsem objevil snad jednu z posledních, a to příznačně těsně u Nové radnice na Starém městě pražském, poblíž míst, kam bývá umisťován mystický střed Prahy.


Tradiční horoskop je zobrazením nebes v daném okamžiku, přenesením okamžitého stavu vesmíru do mikrokosmu náčrtu na papíře. Můj projekt hry s horoskopem Prahy spočíval v tom, že jsem tuto litinovou desku začal fotografovat z téhož pohledu v průběhu celého jednoho roku, a to vždy na počátku nastupujícího zvířetníkového znamení. Předpokládal jsem, že náhoda počasí, ale i činnost lidí na něm zanechají stopy, které by se daly interpretovat jistým astrologickým klíčem. Trojúhelníkovité prostory je možné chápat jako astrologické „domy“, z nichž každý představuje určitou vlastnost. Přesunováním těch nejprostších objektů (kamínky, útržky papírů, nedopalky cigaret), chápaných jako obraz nebeských těles a jejich dějů, tak vznikl jistý druh spojení vysokého s nízkým (v tomto případě doslova s nejnižším a s nejbanálnějším) rozehrává magickou hru významů, ostatně kontrolovatelnou, poněvadž jejím plánem není predikce, nýbrž dokumentační evidence. Nechal jsem si od Pavla Turnovskýho vypracovat horoskop Prahy na toto období a propojit s událostmi, které Prahu potkaly mezi říjnem 1998 a zářím 1999. Výsledek mě překvapil nadvakrát: předpokládal jsem, že na kanálové desce bude přeci jen více „živo“, - ale vždyť co se tak převratného tou dobou v Praze událo? Teprve ukončený sled záběrů z celého roku také prozradil trhavě otáčivý pohyb „desky – horoskopu“, který má bezpochyby na svědomí nějaký čistič kanálů – neznámý pražský demiurg.

Martin Stejskal

 

Sam Ashlay Místogalerie

 

V zemi lovců hlav

„Milionáři nepotřebují astrology, miliardáři jo,“ řekl bankéř, finančník a zloděj J. P. Morgan, který též financoval úsilí Edwarda S. Curtise dokumentovat životy původních Američanů v dobách, kdy byli vyhlazováni.
V zemi lovců hlav je historka o bankovnictví a kanibalismu. Pravdivý příběh o velkých nadějích a drsných probuzeních zasazených do dob amerického „Divokého Západu“. Je to anekdotický pohled na prvé dojmy; alegorický mix, jenž není ničím jiným nežli metaforou pro cosi věčné: stav, který něžně nazýváme „realitou“.


Sam Ashley, 2013

 

Ben patterson – astrologie a umění, Místogalerie
Ben Patterson: „Constellations of the first magnitude“ 2002

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

DOPROVODNÝ PROGRAM NA UKONČENÍ VÝSTAVY 30. 11. 2013

10.00-12.00 – Pavel Turnovský: přednáška: „Astrologie, cyklus a umění“

13.30-14.00 – Zsolt Sőrés: komentovaná přednáška k filmu „Holy Mountain“ překlad Jozef Cseres
14.00-16.30 – Alejandro Jodorowsky: „Holy Mountain“ (1973), promítání filmu s českými titulky, ve kterém se autor věnuje astrologickým symbolům

 

 

Přednáška Pavla Turnovského. Uranskoneptunský cyklus od konjunkce 1827 do další konjunkce 1993 a vývoj výtvarného umění v tomto období.

 

 

Z přednášky Zsolta Sőrése o filmu A. Jodorowského „Holy Mountain“ (1973) zahrnujícím filmové scény astrologických symbolů těles sluneční soustavy.

 

hans w. koch: video kvadrofonní kopmozice, 10 min.

 

Na závěr doprovodného programu vystoupil Miroslav Švejda:
Ozvučený horoskop (2013). Devadesát solárních horoskopů Dana Rudhyara.

Kompozice je pokus o převedení úhlových vztahů těles sluneční soustavy do formy vnímatelné smysly.

Každý solární (narozeninový) horoskop trvá čtyči sekundy a oběhne posluchače v kruhu jakoby proběhl za 24 hodin v reálném čase okolo Země. Rytmus obstarávají hlavní osy horoskopu a domy v kvadrantech. Zvuk je tvořen úhlovými vztahy těles sluneční soustavy z geocentrického pohledu. Každé těleso má 9 úhlových vztahů - tedy 18 úhlů ostrých a tupých. Každý tento úhel je převeden na sinusovou zvukovou frekvenci a sloučením vytvoří jedinečnou barvu výsledného zvuku tělesa. Každé těleso tedy má jiný rejstřík a zazní v taktu (jedné obrátce Země z 24 hod.) jako noty postupně od Ascendentu (východu ekliptiky) přes Imum coeli, Descendent, Medium coeli zpět k Ascendentu.

Kompozice obsahuje šestnáct tisíc vygenerovaných sinusových frekvencí a trvá 6 minut.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

lišta úvod program archiv prostor